Ścieżki rowerowe dla Libuszy

Drukuj
Opublikowano Marcin Wójcik

Niewątpliwą nadzieję dla rozwoju ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Biecz można wiązać z jej zaangażowaniem w niskoemisyjny transport miejski. W ramach Programu Regionalnego zaakceptowano już kartę projektu na ten właśnie rodzaj transportu, która została złożona wspólnie z Miastem Gorlice, Gminą Sękowa oraz Gminą Lipinki.

Zakładana wartość dofinansowania z Programu Regionalnego Województwa Małopolskiego wyniesie 2 825 137,00 złotych, natomiast koszty własne Gminy Biecz to kwota ok. 423 770,55 złotych. Dla przybliżenia koncepcji tego projektu warto podkreślić, że jest on ukierunkowany proekologicznie (ograniczenie emisji zanieczyszczeń), a w jego obszarze mieszczą się między innymi inwestycje mające na celu ułatwienia w dostępie do dróg połączonych z miejskimi centrami przesiadkowymi.

W związku z tym w Libuszy, w ramach tego projektu, została opracowana koncepcja trasy ścieżek rowerowych. Obecnie Gmina Biecz przymierza się do wykonania dokumentacji technicznej. Projekt trasy rowerowej wygląda następująco:

 1. Libusza Ogniwo – do istniejącego chodnika przy Domu Ludowym. Ścieżka pieszo-rowerowa o długości 1600 metrów.
 2. Dom Ludowy – w kierunku DK 28. Poszerzenie istniejącego chodnika o drogę dla rowerów – długość 1100 metrów.
 3. Od istniejącego chodnika w Libuszy do DK 28 – ścieżka pieszo-rowerowa o długości 610 metrów.
 4. Skrzyżowanie DP z DK 28 w Libuszy w stronę Klęczan. Ścieżka pieszo-rowerowa – długość 940 metrów.
 5. Libusza od DK, przez most nitowany do połączenia z planowaną ścieżką wzdłuż toru kolejowego. Długość 325 metrów.
 6. Od skrzyżowania DP z DK, przy restauracji Mimoza w stronę Biecza do serwisówki wzdłuż DK 28 w kierunku Korczyny. Szerokość 2,5m - długość 210 m.
 7. Łącznik przez wiszącą kładkę na rzece Ropa od strony drogi powiatowej Biecz-Korczyna do istniejącej ścieżki wzdłuż rzeki Ropa – ścieżka pieszo-rowerowa: długość 980 metrów.
 8. Przedłużenie istniejącej ścieżki wzdłuż rzeki Ropa do ławy wiszącej wraz z budową mostku.

Źródło: www.biecz.pl

Dodaj komentarz...

  Podziękowania

  Opublikowano: 22/11/2016, 07:22 Odsłon: 30416
  Opublikowano: 10/08/2016, 10:55 Odsłon: 39695
  Opublikowano: 07/06/2015, 20:36 Odsłon: 81348
  Opublikowano: 16/05/2015, 21:26 Odsłon: 86944
  Opublikowano: 14/05/2015, 22:12 Odsłon: 87286
  Opublikowano: 13/05/2015, 06:25 Odsłon: 86899
  Opublikowano: 12/05/2015, 22:49 Odsłon: 86808
  Opublikowano: 27/04/2015, 22:58 Odsłon: 93221
  Opublikowano: 17/03/2015, 20:35 Odsłon: 94037
  Opublikowano: 30/11/2014, 07:35 Odsłon: 102168

  © 2012-2013 e-libusza.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone! Free joomla templates