Libuskie reminiscencje nafowe

Drukuj

Najstarszym szybem w Lipinkach i rejonie Gorlic jest pochodzący z roku 1860 szyb „Dziadek”, nazwany później „Lipa 1”. Szyb zlokalizowany tuż przy granicy Lipinek i Libuszy jest nadal eksploatowany. Do 1914 roku w rejonie Lipinek wykonano ponad 200 płytkich otworów, z których część eksploatowana jest do dziś.

1W drugiej połowie XIX wieku nastąpił na terenach ówczesnej Galicji zachodniej dynamiczny rozwoju przemysłu naftowego. Około 1856 roku powstały w Libuszy na polach należących do majątku ziemskiego rodziny Skrzyńskich pierwsze kopalnie ropy naftowej. Prekursorem tej działalności w rejonie gorlickim był Aleksander Skrzyński herbu Zaręba właściciel Libuszy, Krygu i Kobylanki. Działalność ojca kontynuował i rozwijał jego syn Adam Tomasz Aleksander Zaremba Skrzyński (XVII pok.) urodzony 1 stycznia 1853 r w Libuszy. Stając się dziedzicem majątku i właścicielem kopalni naftowych w Libuszy, Kobylance i Krygu doprowadził do ożywienia przemysł w regionie gorlickim. W roku 1895 został mianowany hrabią przez cesarza Franciszka Józefa.

2Kopalnia w Libuszy była jedną z pierwszych, w której posługiwano się kieratem końskim, a od 1879 zaczęto używać do napędu maszyn parowych. Uzyskiwano coraz lepsze wydajności szybów, a produkcja kopalń coraz częściej przekraczała popyt na ropę surową. Poszukiwania miejsc roponośnych prowadzone były przez hrabiego Adama Skrzyńskiego oraz spółki z jego udziałem na obszarze około 470 hektarów. Pomimo że w Libuszy nie zachowały się do dzisiejszych czasów trwałe ślady tamtych odwiertów, ich położenie lokalizować należy prawdopodobnie w pasie pól należących niegdyś do dóbr dworskich które ciągnęły się wzdłuż granicy z Kobylanką obejmując także dolną część Krygu przynależną wtedy administracyjnie do wsi Libusza. Na kopalniach „Czerwona”, „Adam”, „Świniarka” do 1880 roku wykonano 65 kopanek a do 1890 roku kolejnych 74 odwiertów. Ich głębokość wynosiła od 44 do 258 metrów. Przy współpracy z kanadyjskim inżynierem Mac Garveyem zastosowane wówczas nowatorskie wiercenie udarowe w tzw. systemie kanadyjskim które znacznie usprawniło i przyspieszyło drążenie otworów. Źródła ropy naftowej odkrywano przez hr. Adama Skrzyńskiego także na terenie Kobylanki i Dominikowic. Na wzniesieniu ciągnącym się pomiędzy Dominikowicami i Krygiem, zwanym „Brzezinką” na szerszą skalę eksploatowano ropę od 1884 r.. Pierwszy odwiert „Kobylanka 1” wykonany został na gruntach Skrzyńskiego przez firmę Mac Garvey i Simon Bergheim do głębokości 558 m z wynikiem pozytywnym. Następne prace wiertnicze prowadzone były również na gruntach chłopskich. (Opracowanie na podstawie publikacji Tadeusza. Pabisa, Muzeum Przemysłu Naftowego w Libuszy )

Podziękowania

Opublikowano: 22/11/2016, 07:22 Odsłon: 30515
Opublikowano: 10/08/2016, 10:55 Odsłon: 39791
Opublikowano: 07/06/2015, 20:36 Odsłon: 81448
Opublikowano: 16/05/2015, 21:26 Odsłon: 87045
Opublikowano: 14/05/2015, 22:12 Odsłon: 87389
Opublikowano: 13/05/2015, 06:25 Odsłon: 87001
Opublikowano: 12/05/2015, 22:49 Odsłon: 86908
Opublikowano: 27/04/2015, 22:58 Odsłon: 93319
Opublikowano: 17/03/2015, 20:35 Odsłon: 94137
Opublikowano: 30/11/2014, 07:35 Odsłon: 102270

© 2012-2013 e-libusza.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone! Free joomla templates