Libuskie reminiscencje nafowe

Drukuj

W wyniku kolejnych zmian kapitałowych w 1925 roku i po przyłączeniu Spółki Akcyjnej „Olej Skalny” Towarzystwo „Bracia Nobel” przyjęło nazwę Spółka Akcyjna Standard-Nobel w Polsce. Kompletnie przebudowana według amerykańskich wzorów i nowoczesna technicznie rafineria w Libuszy produkowała oprócz nafty i benzyny oleje maszynowe, olej przenikający, olej parafinowy, smary, parafinę. W rafinerii zainstalowane było osiem kotłów destylacyjnych o pojemności 10 ton każdy.

31

33

34

 40

 39

 41

Od 1926 r. występować zaczęły w Polsce problemy z utrzymaniem wydobycia ropy ze złóż krajowych. Stare tereny w małopolsce zachodniej zaczęły się szybko wyczerpywać. Zmniejszyło się także znacznie wydobycie w zagłębiu borysławskim i wystąpiły wahania w produkcji stanisławowskiego rejonu naftowego skąd pochodziły główne dostawy do rafinerii w Libuszy. Ze względu na ograniczenia w dostawach surowca możliwości przeróbcze tej nowoczesnej rafinerii nie były w pełni wykorzystywane. Mimo intensywnie prowadzonych przez Standard-Nobel wierceń naftowych do 1930 roku nie pozyskano przyrostu dostaw surowca z własnego wydobycia. Narastający kryzys gospodarczy spowodował jednocześnie spadek krajowego zużycia produktów naftowych, a ceny w eksporcie spadły w 1932 roku o 40% znacznie poniżej granicy opłacalności produkcji. Pomimo iż od 1922 roku spółka nie wypłacała akcjonariuszom dywidendy, za 1931 rok odnotowała stratę około 10 milionów złotych i była zmuszona do redukcji o połowę swojego kapitału akcyjnego oraz znacznej oszczędności wydatków. Zaczęto jednocześnie poszukiwanie niezbędnego dla dalszej działalności nowego kapitału ogłaszając kolejną emisję akcji.(Źródło: Gazeta Handlowa (1932) nr 111)

Kryzys gospodarczy i pogłębiająca się ciągle dekoniunkturą w przemyśle naftowym powoduje że rok operacyjny 1934 spółka Standard-Nobel w Polsce zamyka stratą przekraczająca już 25 milionów złotych z czego straty na działalności rafineryjnej wynoszą około 2 miliony złotych. Spółka zmuszona jest do ograniczania działalności i przystępuje do częściowej likwidacji sieci sprzedaży produktów.(Źródło: Codzienna Gazeta Handlowa (1934) nr 123)

4344

W 1935 roku w Polsce było 36 rafinerii o łącznej zdolności przeróbczej jednego miliona ton rocznie. Wobec spadku cen i zmniejszenia popytu na produkty, ograniczano wydobycie ropy, malała również produkcja rafinerii. Część z nich była długotrwale nieczynna, inne przerabiały zaledwie niewielkie ilości surowca pochodzącego z przydziałów. Łączna roczna produkcja krajowa spadła wówczas do pół miliona ton.

Podziękowania

Opublikowano: 22/11/2016, 07:22 Odsłon: 30515
Opublikowano: 10/08/2016, 10:55 Odsłon: 39791
Opublikowano: 07/06/2015, 20:36 Odsłon: 81448
Opublikowano: 16/05/2015, 21:26 Odsłon: 87045
Opublikowano: 14/05/2015, 22:12 Odsłon: 87389
Opublikowano: 13/05/2015, 06:25 Odsłon: 87001
Opublikowano: 12/05/2015, 22:49 Odsłon: 86908
Opublikowano: 27/04/2015, 22:58 Odsłon: 93319
Opublikowano: 17/03/2015, 20:35 Odsłon: 94137
Opublikowano: 30/11/2014, 07:35 Odsłon: 102270

© 2012-2013 e-libusza.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone! Free joomla templates