Ogłoszenia

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego z naszego okręgu przedstawił listę kandydatów na posłów do sejmu. Na miejscu 8, wśród 20 nazwisk znajdujemy Libuszankę, Panią Urszulę Niemiec, jako jedną z trzech kandydatów związanych z powiatem gorlickim. 

Sołtys wsi informuje, że w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 9:00 w Domu Strażaka można otrzymac worki na odpady segregowane. Możliwość otrzymania worków dotyczy osób segregujących śmieci.

Sołtys wsi informuje, że III rata podatku rolnego będzie zbierana w dniach od 11 IX (pt.) do 15 IX (wt.) w godzinach od 8:00 do 16:00.

Zakład kominiarsko "Kominiarczyk" zawiadamia iż od dnia 24.08.2015 będą wykonywane na terenie Libuszy usługi kominiarskie, tj. czyszczenie kominów i pieców. Należność za czyszczenie 15 zł. 

Ponadto zakład wykonuje odbiory budynków nowowybudowanych z wydaniem protokołu, odbiory kominów do gazu z wydaniem opinii, roczne przeglądy kominów z wydaniem protokołu.

Właściciele nieruchomości, którzy jeszcz nie złożyli oświadczenia o odprowadzaniu nieczystości ciekłych proszeni są o niezwłoczne ich wypełnienie i złożenie w pokoju nr 12 w Urzędzie miejskim w Bieczy, ul. Rynek 20.

Podziękowania

Opublikowano: 22/11/2016, 07:22 Odsłon: 27260
Opublikowano: 10/08/2016, 10:55 Odsłon: 36575
Opublikowano: 07/06/2015, 20:36 Odsłon: 78271
Opublikowano: 16/05/2015, 21:26 Odsłon: 83856
Opublikowano: 14/05/2015, 22:12 Odsłon: 84221
Opublikowano: 13/05/2015, 06:25 Odsłon: 83865
Opublikowano: 12/05/2015, 22:49 Odsłon: 83748
Opublikowano: 27/04/2015, 22:58 Odsłon: 90153
Opublikowano: 17/03/2015, 20:35 Odsłon: 90919
Opublikowano: 30/11/2014, 07:35 Odsłon: 99077

© 2012-2013 e-libusza.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone! Free joomla templates