Ogłoszenia

W dniu 21 maja (czwartek) odbędzie się na terenie Libuszy zbiórka odpadów wielkogabarytowych, opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka będzie prowadzona zgodnie z trasami objazdu odbioru odpadów komunalmnych. W dniu zbiórki przedmioty należy wystawić w łatwo dostępnych miejscach w sąsiedztwie tras przejazdu do godziny 7:00.

Rozpoczęła się procedura planistyczna związana z kształtowaniem nowej polityki przestrzennej Gminy oraz lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. W dniu 13 kwietnia 2015 roku Burmistrz Biecza obwieścił o przystąpieniu do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biecz" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Będzie to dokument który określi nowy ład przestrzenny stanowiący podstawę dla przyszłego rozwoju Gminy Biecz.

Ustalenia studium będą wiążące przy sporządzaniu Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które będą kolejnym krokiem, dzięki którym wizja zawarta w studium przedłoży się na lokalne prawo.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium oraz uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 12 maja 2015 r. włącznie. /druk wniosku/

Wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Bieczu, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz z dopiskiem: „STUDIUM GMINY BIECZ”,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Bieczu, ul. Rynek 20, 38-340 Biecz pokój nr 1,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. z dopiskiem: „STUDIUM GMINY BIECZ”.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Biecza. Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 11 pkt 4) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 42 pkt 1) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wszystkie złożone wnioski dotyczące dokonania zmiany w Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biecz zostaną przeanalizowane również podczas procedury sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biecz".


Zajęcia Akademii Tańca dbywają się w następujących terminach:

- grupa młodsza (przedszkolna) - poniedziałek: 15:45, czwartek: 16:00

- grupa starsza (szkolna kl. I-III) - poniedziałek: 16:30, czwartek: 16:45

aerobik dla chętnych pań - poniedziałek: 18:00, czwartek: 18:00

W dniu 13 stycznia w godzinach wieczornych na parkingu koło Domu Strażaka został mocno porysowany samochód. Zajście miało miejsce podczas zajęć Grupy Zabawowej prowadzonych w naszej miejscowości. Osoba prowadząca zajęcia, bo to właśnie o jej samochód chodzi jest osobą, która poświęca społecznie swój wolny czas na prowadzenie zajęć dla dzieci i ich rodziców. Jest nam bardzo przykro, że takie wykroczenia mają miejsce w naszej miejscowości i spotykają osoby, które poświęcają bezinteresownie swój czas i wiedzę dla naszej społeczności. Dlatego Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Libuskiej wyznaczyło nagrodę w wysokości 1 tysiąca złotych dla osoby, która wskaże sprawcę uszkodzenia samochodu. Osoby mogące wskazać złoczyńcę prosimy o kontakt z Redakcją Portalu lub Panią Sołtys.

Ubezpieczenia rolnicze WARTA są odbierane przez sołtysa wsi w każdy wtorek w godzinach 8:00 - 9:00 w Domu Strażaka.

Podziękowania

Opublikowano: 22/11/2016, 07:22 Odsłon: 30515
Opublikowano: 10/08/2016, 10:55 Odsłon: 39791
Opublikowano: 07/06/2015, 20:36 Odsłon: 81448
Opublikowano: 16/05/2015, 21:26 Odsłon: 87045
Opublikowano: 14/05/2015, 22:12 Odsłon: 87389
Opublikowano: 13/05/2015, 06:25 Odsłon: 87001
Opublikowano: 12/05/2015, 22:49 Odsłon: 86908
Opublikowano: 27/04/2015, 22:58 Odsłon: 93319
Opublikowano: 17/03/2015, 20:35 Odsłon: 94137
Opublikowano: 30/11/2014, 07:35 Odsłon: 102270

© 2012-2013 e-libusza.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone! Free joomla templates